I juli ble en bjugning i 20-årene dømt til fengsel i 90 dager. 69 av dagene ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Overtredelsen var: «For som krigsmann rettsstridig å ha blitt borte fra det sted det påligger ham som militær plikt å være til stede, i den hensikt aldeles å unndra seg den militære tjenesteplikt», heter det i tingrettsdommen.Han ble innkalt til vernepliktig militærtjeneste 12. august 2013. Han hadde bestemt seg for ikke å møte. Det resulterte i fengsel.Forsvaret ser en klar nedgangFosna-Folket har fått opplyst antall personer som har blitt anmeldt for samme tilfelle de siste årene:2010: 752011: 602012: 402013: 18Mannen fra Bjugn, som ikke møtte til førstegangstjeneste, er én av 18 som ble anmeldt i 2013.– Vi ser en klar nedgang. Dette er veldig positive tall, sier oberst Dag Aamoth, pressetalsmann i Forsvaret.– Mer forutsigbarhetObersten mener nedgangen i all hovedsak skyldes omleggingen i sesjonsordningen. Pressetalsmannen forteller at legesjekkene har blitt bedre, tiden mellom sesjon og innkalling er kortet ned, det er større muligheter for å velge ønsket stilling og at det har blitt sesjonsplikt for jenter.– Det har blitt en bedre rutine for å gi informasjon til vernepliktige. I tillegg er det mer forutsigbarhet, sier han.Etterslep på sakeneDe aller fleste som ikke møter får en dom. Dag Aamoth opplyser at 68 av de 75 personene som ble anmeldt i 2010 fikk en rettslig reaksjon. Av anmeldte saker i 2013 er ikke tallene klare.– Det er litt etterslep på sakene. Ikke alle rettsbehandlet. Ønsker at alle møter opp