Willy Rømma, fjelloppsyn i Åfjord Statsalmenning, har registrert en god del søppel i fjellheimen denne sommeren.

- Jeg ønsker å henstille til alle som ferdes i de flotte fjella våre. Vær så snill, la være å legge igjen søppel i fjellet. I sommer har det vert en del tilfeller av det. Spesielt tomme ølbokser som er stukket inn i varder på fjelltoppene. Når boksene er tomme veier de ingen ting, da skulle det gå an å pakke dem i sekken å ta dem med ned fra fjellet igjen, sier Willy Rømma.

Ølbokser på Storheia i Åfjord søndre Statsalmenning. Foto: Willy Rømma