– Disse tallene viser hvorfor halvparten av oss glemmer å få kontrollert bilen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det er halvannet år siden Statens vegvesen sluttet å sende bileierne et varselbrev om når bilen skal inn til EU-kontroll. I hele 2010 var det mange bileiere som glemte kontrollen og dermed fikk purrebrev. Denne trenden ser ut til å fortsette i 2011 og nå bekrefter Statens vegvesen at halvparten av norske bileiere glemmer EU-kontrollen.

- Dette viser behovet for varsling, sier Sagedal, - Totalmarkedet for EU-kontroll i januar var noe lavere enn normalt, og vi forventer en økning i antall kontroller i tiden fremover, fortsetter hun.

NAF lanserte allerede høsten 2009 en gratis varslingstjeneste om EU-kontroll på sms og e-post. Alle kan benytte tjenesten og det ligger ingen forpliktelse til å benytte NAF som kontrollorgan. Er du registrert i varslingstjenesten får du varsling per e-post eller sms fire måneder før bilen din skal være kontrollert. Per i dag er drøyt 120 000 kjøretøy registrert i varslingstjenesten.

Erfaringen fra EU-kontroller gjennomført av NAF, viser at en høy andel av bilene har feil på lys og bremseanlegg. Derfor er kontrollene viktige for trafikksikkerheten.