1. september starter Mesta Entreprenør A/S arbeidet med å bygge om ferjekaiene på sambandet på fylkesveg 715 i Sør-Trøndelag. Anleggsarbeidene skal være avsluttet 1. juni 2011. Dette skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet er delt i to kontrakter og er på vel 30 millioner kroner. Mesta Entreprenør A/S er hovedentreprenør, mens Skanska Norges A/S skal levere og utføre stålarbeidet. Ferjekaiene, på en av de mest trafikkerte ferjekaiene i Region, bygges om i forbindelse med overgang til gassferjer. Fra 1. januar 2011 overtar Fjord1 drifta av dette sambandet.

På Flakk er det to ferjekaier som ombygges. Dagens reservekai skal oppgraderes til ny hovedkai med en ny forlenget tilleggskai på ca. 85 meter. Den nye ferjekaibrua blir 12 x 18 meter. På Flakk sør, eller dagens hovedkai, skal tilleggskaien forlenges med 35 meter, og ferjekaibåsen skal bygges om og tilpasses de nye gassfergene. Tilleggskaien på Rørvik forlenges med 20 meter, slik at effektiv lengde blir 80 meter. Samtidig fjernes gamle betongkonstruksjoner og ferjekaibrua bygges om og tilpasses nye ferjer.

Rørvik ferjekai skal være ferdig til bruk 17. desember i år, mens Flakk ferjekai nord skal være ferdig til bruk ved utgangen av januar neste år. Flakk sør skal være ferdig til 1. juni. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland sier at det er enn krevende jobb hvor utfordringene ligger i å gjennomføre arbeidet trygt og rasjonelt uten at det får konsekvenser for trafikk-avviklingen..

- Ombyggingen av kaiene skal i hovedsak utføres uten å hefte ferjetrafikken. Arbeidet som kan hindre trafikken skal gjøres i perioden på natta uten ferjetrafikk. Dette vil bli annonsert og skiltet i god tid på forhånd. Det kan imidlertid bli noen parkeringsproblemer, da vi må bruke en del parkeringsareal til rigg- og anleggsområde. På Rørvik vil vi lage til en midlertidig parkeringsplass. Vi ber om tålmodighet og at trafikantene viser hensyn at det foregår anleggsarbeid her, sier Ole Kristian Birkeland.

Kaiene på Flakk og Rørvik bygges om til å ta imot de nye gassferjene. Anleggsarbeidet skal være avsluttet 1. juni 2011.
Kontrakten mellom Mesta Entreprenør A/S og Statens vegvesen Region midt, ble underskrevet sist tirsdag. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland (t.h.) og John H. Moen fra Mesta Entreprenør A/S (t.v.).