- I mine øyne er det et ubestridt faktum at alle lokalpolitikerne, meg inkludert, har sviktet innbyggerne på Fosen. Vi har ikke fått til å holde tritt med samfunnsutviklinga i Norge. Uansett når vi snakker om kommunestruktur på Fosen, er det alltid noen som sier det er en god ide men at det ikke passer nå, sier Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap).

Med 14 mot 7 stemmer går Bjugn inn for Fosen-kommune i tråd med hovedstandpunktet kommunestyret tok høsten 2015.

Siden før internett

Fosen regionråd ble etablert i 1989. Allerede i 1990 var tanken om å danne en Fosen kommune på bordet. Da som nå var det noen som sa at timingen ikke passet.

–Vi har ikke evnet å ta beslutningen at nå er tiden moden for en Fosen-kommune på nesten 30 år. I mine øyne er det uforsvarlig at vi enda polemiserer og driver med partipolitikk i saken. Vi er den regionen i Norge som blir mest simulert av alle. Det er som om vi går på både EPO og testosteron samtidig. Allikevel greier vi ikke å heve Fosen opp på et norsk nivå, sier en nådeløs Undertun.

–Tre-fire-fem år etter at regionrådet startet kom internett for første gang. Det digitale samfunnet er kommet. Jeg vil gi honnør til de Arbeiderparti-styrte kommunene på Fosen. Jeg legger merke til at det er Åfjord og Bjugn som har jobbet for å få til Fosen kommune. Vi har prøvd alt vi kan først for å få til Fosen kommune, så sammenslåing med Ørland, og når det ikke synes mulig, så har vi prøvd den nye muligheten med Åfjord, og nå griper vi denne, sier opposisjonsleder i Bjugn, Einar Aaland (H).

Medvirkning

Rådmann Emil Raaen innledet diskusjonen om man går for en kommune på Fosen-halvøya eller ikke ved å redegjøre for fordelene og forbeholdene han har som rådmann i denne prosessen. Han understreket at tempoet i prosessen har vært så hurtig for å rekke stortingsbehandlingen at det ikke har vært tid til å involvere innbyggere, tillitsvalgte eller organisasjoner og næringsliv til medvirkning.

Han trakk frem to sentrale trekk som taler for Fosen kommune. Det er stadig færre arbeidsføre for hver eldre person på Fosen og i Bjugn, og da er det viktig at kommunalt ansatte jobber i tjenestene til innbyggerne.

Det andre momentet var samfunnsutviklingsperspektivet på Fosen, der rådmannen mener det er svært viktig at Fosen snakker med en felles stemme for å bli hørt.

–Man sier nei til 13 utviklingsselskap og vil heller ha ett. Man sier nei til sju plankontor og ja til ett i stedet. Da kan man flytte folk fra administrative oppgaver, sier Raaen.

Ordføer Ogne Undertun (Ap) sier lokalpolitikerne på Fosen har sviktet innbyggerne siden Fosen ikke har greid å holde tridd med samfunnsutviklinga i Norge. Foto: Jakob Ellingsen

Kommunesenteret

I forslaget til vedtak fra seks av rådmennene på Fosen, går man inn for en kommune med tre likeverdige kommunesenter der alle kommunale tjenester skal være tilgjengelig. Et i Åfjord, et i Rissa og et i Ørland/Bjugn.

–Med historien sett i betraktning vet jeg ikke hvordan vi skal få til et kommunesenter på Brekstad/Botngård. Vi har en kamp mellom kommunene på Fosen i dag, men er på talefot likevel. Manglende involvering og manglende tro på at større er bedre gjør at Senterpartiet stemmer mot Fosen kommune i dag, sier varaordfører Hans Eide.

–Jeg synes det var lurt å skrive Ørland/Bjugn. Nå har vi mulighet for et samlet Fosen til å bli enige om hvor senteret bør være, sier Anne Torill Rødsjø (Ap).

Sammen med Senterpartiet stemte også Sv, Bygdelista i Bjugn og Lene Kotte, som representerte Arbeiderpartiet til hun meldte seg ut av partiet, mot å gå inn for Fosen kommune.

Samme situasjonen

Høyres Jan Vollan mener at Bjugn står overfor den samme situasjonen om man går for Fosen kommune eller blir tvangssammenslått med Ørland, som er de to alternativene skissert fra Stortinget.

–På grunn av tvangssituasjonen har vi alle de samme utfordringene i det alternativet som i Fosen-alternativet, sier Vollan.

–Realiteten er at Fosen er et u-land i Norge. Selv om vi ligger en og en halv time fra Norges teknologihovedstad, Trondheim. Man må holde tritt med veksten i landet for å beholde de økonomiske rammene. det gjør vi ikke nå, sier ordfører Ogne Undertun.

Ordføer Ogne Undertun (Ap) sier lokalpolitikerne på Fosen har sviktet innbyggerne siden Fosen ikke har greid å holde tridd med samfunnsutviklinga i Norge. Foto: Jakob Ellingsen