Det er i forbindelse med at barnehagene Ørin og Strand legges ned, at det skal opprettes en ny barnehage i lokalene ved Strand barnehage.

Et omforent navneforslag

«... Personalet er inne i en prosess hvor de forbereder seg på å komme sammen, og en av «oppgavene» det har vært jobbet med, er å komme frem til et godt navn på den nye barnehagen. Personalet har kommet frem til et omforent navneforslag på barnehagen, og det er videre jobbet frem en logo for barnehagen, som gjenspeiler navnet og miljø som barna er opptatt av», opplyses det om i saksframlegget fra sektorleder Sissel Blix Aaknes for oppvekst og kultur i Osen.

Havgløtt

Det anbefales at navnet skal si noe om beliggenhet, være enkelt for barna å uttale, være et kjønnsnøytralt navn, gi en opplevelse av positivisme og samtidig ikke være det samme som en av de to barnehagene som er lagt ned.

Personalets ønske om navn på den nye barnehagen er Havgløtt barnehage, og sektorlederen anbefaler i sin innstilling til vedtak å vedta at dette, og at dette navnet videre blir anbefalt i UKO sin innstilling til kommunestyret.