Begge kommunene stiller mannsterke opp med ordførere, varaordførereog rådmenn. Det er også ventet at mange kommunestyrerepresentanter stiller påmøtet for å ta del i det folkelige engasjementet i saken.

Møtet markerer samtidig slutten på styringsgruppas arbeid.Styringsgruppas leder, fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, fikk i går støtte for denprosessplanen som gruppa anbefalte. Den innebærer mulige kommunestyrevedtak ioktober om eventuelt å føre prosessen videre, og en rådgivende folkeavstemningi februar neste år.

Prosjektleder i Telemarksforsking, Bent Aslak Brandtzæg,skal presentere konsekvensanalysen. Etterpå blir det åpnet for spørsmål ogdebatt. Møtet begynner kl.19.