Over hele landet arrangeres det i dag vandringer med frivilligeturledere for å se på ville blomster. På Fosen blir det blomstervandring iLeinslia på Stadsbygd med Johan Rein og Solfrid Helene Lien Langmo somturledere.

Villblomstens dag i Norge ble arrangert første gang i 2002.