På Vik skal det uansett legges fiber, da området er med i et bredbåndsprosjekt finansiert av stat, fylke og kommune.

Avhengig av oppslutning

For å få en utbygging på Bessaker er man avhengig av en 60-70 prosents oppslutning fra husstandene for at det skal bli regningssvarende for Rissa Kraftlag, som er utbyggeren, forklarer Trygve H. Rullestad.

- Det ligger ikke inn under samme prosjekt, men når vi først holder på så vil få forsøke å få det også. Vi håper folk benytter seg av anledningen, vi har frem til ut i januar med å få folk til å melde seg på, forteller Rullestad.

Første grenda i Roan

Han opplyser at det er satt sammen en gruppe bestående av tre mann som vil dra rundt å informere alle fastboende om prosjektet slik at de som ønsker får mulighet til å melde seg på.

- Dersom det blir nok påmeldinger og alt går i orden så har vi fiber neste år, kanskje allerede i oktober. Da blir det i så fall den første grenda i Roan som får fiber, sier Rullestad.