foto
Ove Leseth mener Jøssund Bru bør få en frisk farge når den får en høyst påkrevet oppussing, gjerne blått. Foto: Snorre Berg

Frustrert over slitt bru. Nå vil han male den blå