- Vi får ny organisering fra 1. juni. I den prosessen har vi gått gjennom et personalløp for å se på hvem som har rett og plikt til disse nye stillingene. Vi går fra å være inndelt i tre geografiske seksjoner med tjenestestedsledere til å få tre seksjoner med seksjonsledere for ulike fagområder i Fosen-politiet, sier lensmann Rune Halvorsen i Fosen lensmannsdistrikt.

Politiet i hele Norge omorganiseres. Det skjer også på Fosen.

Nå er stillingene som ledere av to av de tre nye seksjonene i politiet på Fosen lyst ut.

Omorganisering

Fra 1. juni trer ny organisering av politiet i kraft mange steder i landet. Det skjer også endringer hvordan politiet som dekker Fosen-kommunene er organisert.

Bjørnør lensmannsdistrikt, som har dekket Roan og Osen, deles opp. Osen dekkes av Namdal lensmannsdistrikt, mens Roan blir del av Fosen lensmannsdistrikt. Gamle Leskvik kommune blir også del av Fosen-politiets ansvarsområde.

- Det er ikke bare nye bokser i det administrative hierarkiet i politiet som trer i kraft, men også en ny geografisk organisering, forklarer Halvorsen.

Personalansvar

Lensmannen forklarer at flere ansatte i lensmannsdistriktet i dag har liknende oppgaver som de nye seksjonslederstillingene innebærer, men ikke med det samme personalansvaret de tre nye seksjonslederne vil ha.

- Derfor har ingen hatt rett og plikt til å ta over ansvaret i de nye stillingene og de lyses ut, sier Halvorsen.

- Har du et ønske om interne søkere, eller er dere på jakt etter eksterne?

- Det har jeg ingen formening om. Jeg håper vi får mange godt kvalifiserte søkere og at den beste får jobben, svarer lensmannen.

Oppgavene

De tre nye seksjonene som Fosen-politiet organiseres i er etterforskning, forebyggende og patrulje, og seksjonen for forebyggende og sivil rettspleie.

- Seksjonslederstillingen for forebyggende og sivil rettspleie skal vi lyse ut i neste fase av bemanningsplanen vi følger, forklarer Halvorsen.

Utlysningsteksten for de to andre lederstillingene under lensmannen er ganske like.

De nye seksjonslederne blir medlemmer av Fosen lensmannsdistrikts ledergruppe. De har ansvar for å lete alt arbeid seksjonen gjør, og at man følger lover, regler og instrukser i gjennomføringen av oppdragene.

Seksjonslederne skal utarbeide tiltaksplaner, aksjonsplaner og langsiktige planer for hvordan man skal nå målsettingene for politiet fremover. De tre nye lederne får også personalansvar for de ansatte i seksjonen.

Lønnen

Kandidatene til de to utlyste stillingene må være erfarne politifolk med politiutdanning.

Halvorsen henviser til utlysningsteksten på spørsmål om hvilke egenskaper Fosen lensmannsdistrikt er ute etter.

Der søker politiet endrings- og utviklingsorienterte, handlekraftige og beslutningsdyktige kandidater.

De skal videre ha evne til å arbeide analytisk, systematisk, selvstendig og strukturert.

Fosen-politiet tilbyr til gjengjeld spennende arbeidsoppgaver, og trivelige kolleger. Og lønn i lønnstrinn 70-73 som politioverbetjent. Det tilsvarer en årslønn på mellom 623.900 og 661.700 kroner.

Flere stillinger

I tillegg til at det kommer ny organisering og nye toppledere i politiet på Fosen, opplyser Halvorsen at de også skal tilsette politikontakter som vil jobbe opp mot kommunene.

- Vi skal snart lyse ut tre stillinger som politikontakter. Dette er viktige stillinger for oss, og viktige roller for kommunene og innbyggerne på Fosen, sier Rune Halvorsen.