Det er på primært tre områder at administrasjonen i kommunen ønsker innspill: Bolig, næring og strandsone.

Det skriver Bjugn kommune på sine hjemmesider.

Fem folkemøter

Det er planlagt totalt fem folkemøter, både ved Nes, Lysøysund, Høybakken og Botngård. Under møtene skal administrasjonen redegjøre for planarbeidet før innbyggerne får komme med sine innspill og forslag til arealbruken.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til, hva som kan bygges ut og hva som skal vernes.

Spørsmål og innspill

Planen legger også føringer for hvilke prinsipper som skal legges til grunn i den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant.

For anledningen åpner administrasjonen i Bjugn kommune også dørene ved rådhuset 20. juni. Innbyggere kan her stille spørsmål og komme med innspill til kommuneplanen.