Fosningen ble i januar i år dømt til åtte måneders fengsel for til sammen 28 bedrageri, 3 forsøk på bedrageri og 1 identitetstyveri. Tre måneder av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på tre år. Det innebærer at fosningen må sone den betingede straffen dersom han begår nye straffbare forhold i prøvetiden.

Svindlet

Allerede den 16. mai i år skal politiet ha mottatt en ny anmeldelse på Fosen-mannen. Ifølge etterforskningsleder Roy Inge Aas ved Fosen lensmannsdistrikt gjaldt saken et forsøk på bedrageri. Politiet har opplyst til Fosna-Folket at Fosen-svindleren var inne til avhør i juni, men at han da ikke ønsket å forklare seg.

Fosna-Folket har i juli og august intervjuet til sammen fem personer som sier de har blitt svindlet eller forsøkt svindlet av fosningen.

Sist fredag skrev Fosna-Folket om hesteeierne Linda Lüdemann og Jonas Mogstad-Andersen fra Telemark som i juli forskuddsbetalte til sammen 16 750 kroner for hestefôr som Fosen-mannen skulle levere. Noe hestefôr dukket imidlertid aldri opp til avtalt tid og begge har nå anmeldt forholdet. Hesteeierne står nå uten fôr til hestene og sa sist fredag at nødslakt er et alternativ.

De to reagerte sterkt på at fosningen ikke er blitt fremstilt for varetektsfengsling.

- Når sannsynligheten for gjentagelse er nærmest 100 prosent, er det helt meningsløst at vedkommende går løs. Det er ren ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side, sa Lüdemann.

Linda Lüdemann sammen med hennes og datterens hest. Foto: Privat

Erkjente

Etterforskningsleder Aas i Fosen-politiet sa forrige uke at de hadde mottatt ti anmeldelser på Fosen-mannen, men at flere anmeldelser trolig var på vei inn. Det siste bedrageriet i saken som Fosna-Folket er kjent med, skal ha skjedd rundt den 12. august.

Etterforskningsleder Aas forteller at Fosen-mannen nylig ble avhørt og at han da i hovedsak erkjente straffskyld for forholdene han var anmeldt for.

Fosningen var per tirsdag formiddag denne uka fremdeles ikke pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling.

Nils Borch fra Gjøvik anmeldte fosningen for bedrageri den 2. juli. Fosna-Folket omtalte saken den 13. juli. Borch overførte 7300 kroner til fosningen som forskuddsbetaling for en iPhone. Foto: Privat

- Forstår at folk spør

Når Fosna-Folket tirsdag formiddag intervjuer politijurist Alf Rune Nilsen, som har den aktuelle saken, forteller han at han nå skal sette seg grundig inn i saken, at den vil bli prioritert og at målet er en snarlig påtalemessig avgjørelse.

- Det har kommet inn anmeldelser fra 16. mai og frem til nå. Hvorfor er ikke Fosen-mannen pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling?

- Det forstår jeg at folk spør om, men det er noen vilkår som må være oppfylt for at en person skal kunne varetektsfengsles. Vi må se på alvorlighetsgraden i forholdene, så må det først og fremst være skjellig grunn til å mistenke personen for å ha gjort det han er anmeldt for. Så må det vurderes om det er fare for gjentakelse. I denne saken ser jeg at personen er dømt tidligere blant annet til en betinget reaksjon. Jeg kjenner imidlertid ikke dommen og har ikke fått satt meg inn i den.

- Fengsling er imidlertid ikke automatisk helt normalt sett i forhold til alvorlighetsgraden i denne saken. Denne personen opererer på Finn.no og klarer å få folk til å betale for varer som de ikke får tilgang til, eller som personen aldri har tenkt å gi dem. Det er ikke noen automatikk i at det blir varetektsfengsling her. Vår oppgave er nå å få avgjort saken så fort som mulig og få sendt den til retten. Hvis det ender med domfellelse, vil den betingede straffen som ikke er sonet, bli tatt med i denne dommen, sier Nilsen og legger til at varetektsfengsling vil bli vurdert dersom «ting eskalerer» og svindelen ikke opphører.

- Men det har jo kommet inn anmeldelser siden mai uten at dette har stoppet?

- Vi skal gå grundig inn i hvert enkelt forhold for å se hva slags type forhold det er. Vi ser at han opererer på Finn.no, men vi må nesten få tid til å gå inn i saken og se nærmere på hvert enkelt forhold. Frem til nå har det ikke vært grunnlag for fengsling.

- Men i denne saken må vel gjentakelsesfaren i høyeste grad være gjeldende?

- Det er noe med totaliteten som vi må vurdere. Så må det være skjellig grunn til å mistenke ham for å ha gjort det, svarer Nilsen og påpeker at politiet må vurdere helheten i saken.

- Ifølge Fosen-politiet har siktede erkjent de fleste forholdene.

- Det må jeg skaffe meg en oversikt over. Det er en del saker som siktede ikke er avhørt om. Jeg ba i går om ytterligere etterforskning av saken, forteller politijuristen.

Fosna-Folket er kjent med at det sist fredag var minst én svindelsak som fortsatt ikke var oversendt til Trøndelag politidistrikt fra et annet politidistrikt. Siktede ble sist avhørt den 20. august og er derfor ikke avhørt om akkurat denne saken.

- Forstår reaksjonene

Politijurist Nilsen sier til Fosna-Folket at han forstår reaksjonene fra de fornærmede.

- Jeg skjønner hvorfor folk spør når dette ikke stopper, uttaler han.

- Burde ikke politiet ha vurdert varetektsfengsling tidligere i denne saken for å hindre at flere ble svindlet?

- Jeg vet ikke om vi burde gjort det. I ettertid ser vi at det ikke stoppet etter de første anmeldelsene, så man kan kanskje si det. Jeg skjønner spørsmålet veldig godt, sier Nilsen.

Han påpeker at situasjonen også er en annen nå enn etter den første nye anmeldelsen den 16. mai.

- Etter de første to anmeldelsene var det for lite grunnlag for fengsling. I henhold til høyesteretts praksis skal gjentakelsesfaren være såkalt kvalifisert. Etter en eller to anmeldelser er den ikke det, men nå har vi kanskje en kvalifisert gjentakelsesfare.

- Blir varetektsfengsling vurdert på nytt nå?

- Ja, det blir vurdert. Jeg har bedt om ytterligere etterforskning og levert saken tilbake. Jeg tror vi i løpet av relativt kort tid kan klare å få en påtalemessig avgjørelse. Fengslingsspørsmålet vil bli vurdert fortløpende, sier politijurist Nilsen.

I 2016 ble Fosen-mannen varetektsfengslet. Retten mente den gang at varetektsfengsling i fire uker var nødvendig for å hindre mannen å begå nye bedragerier.

Fosna-Folket har siden torsdag forrige uke forsøkt å få en kommentar fra Fosen-mannen. Lokalavisa har via tredjeperson fått formidlet at fosningen ikke ønsker å si noe til avisa. Da Fosna-Folket sist var i kontakt med Fosen-mannen i juli, ga han dessuten klart uttrykk for at han ikke ønsket å kommentere noen sak i avisa verken da eller på et senere tidspunkt.

Les mer: Nils Borch ble svindlet i slutten av juni.