Totalt syv organisasjoner har søkt om tilskudd fra Bjugn kommune så langt i 2018. Disse søknadene kommer i tillegg til faste tilskuddsordninger i kommunal regi, som kulturmidler og næringsfond.

Turisthytte og eierløse katter

Fosen Turlag søkte om støtte pålydende 40.000 kroner til etableringa av turisthytte ved Lysvatnet i Åfjord, i samarbeid med Trondheim turistforening. Organisasjonen Katter i hjertet søkte om støtte for å fortsette sitt arbeid med hjemløse og eierløse katter på Fosen.

Det var også kommet inn søknad fra Rettsgruppen for varsling og etikk, som søkte om økonomisk støtte til konferansen «Varsling og samfunnsansvar» som ble avholdt i april i år.

Krafttak mot kreft

Den lokale organisasjonen Baltikums Venner, som samler inn klær og gjenstander til vanskeligstilte i Øst-Europa, søkte om støtte pålydende 10.000 kroner for å dekke inn underskudd i forbindelse med en forsendelse i mai i år.

Det var kommet inn to søknader tilknyttet «Krafttak mot Kreft». Kreftforeningen, som står bak kampanjen, søkte om midler i forbindelse med innsamlinga i mars i år. Aksjonsgruppa ved Fosen videregående skole søkte også om støtte til prosjektet.

Innvilget tre av syv

I tillegg var det kommet inn søknad fra Leger Uten Grenser, som ønsket støtte til barnesykehus i Nigeria.

Under formannskapsmøtet i Bjugn torsdag forrige uke, ble det besluttet å innvilge tre av de syv søknadene.

Katter i Hjertet ble innvilget tilskudd pålydende 5000 kroner, med ønske om at midlene primært benyttes til forebyggende tiltak. Baltikums Venner får 10.000 kroner, som omsøkt, mens Aksjonsgruppa ved Fosen videregående skole får 5000 kroner til «Krafttak mot kreft».