Trine Moen Tangen (28) er ansatt som ny fastlege ved Bjugn legekontor. Hun kommer til stillingen som tidligere lege ved Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Helse Nord-Trøndelag.

Tilbake til hjembygda

Moen Tangen er født og oppvokst i Bjugn, og var ferdig utdannet lege i 2015. Hun fullførte sin turnustjeneste ved sykehuset i Namsos og i Namsos kommune i januar i år.

– Nå har vi vært borte fra Bjugn en del år, og vi har savnet å være nærmere familie og nettverk, sier Moen Tangen, som har med seg ektefelle og to barn på flyttelasset.

– Trine har tidligere hatt vikariater som assistent i hjemmesykepleien og kjenner bygda vår godt, sier helsesjef Bente Kristiansen om ansettelsen.

– Trives godt

Den nye fastlegen begynte i jobben nå i august, og hun har allerede fått tildelt pasienter.

– Jeg har kun hatt et kortere fastlegevikariat i Trondheim tidligere. Men jeg trives godt med de varierte arbeidsoppgavene, sier hun.

Med nyansettelsen teller de nå fem fastleger ved Bjugn legekontor.

Totalt seks personer søkte på stillingen, som var nyopprettet og med hjemmel for 1000 pasienter.