– Etter at de endret veien har farten blitt katastrofal

foto