Så mye av Trøndelag er utilgjengelig for allmenn ferdsel: Fosen-kommune best i fylket

foto