65 ansatte blir berørt av salg: – Brukerne har uttrykt skepsis til flytting