Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Andelen jenter som velger bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag i VG1 er i år rekordhøy.

I 2013 var knappe fem prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk jenter, mens drøye tolv prosent av elevene på teknologi- og industrifag var jenter. I år er andelen jenter henholdsvis elleve og 18 prosent. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse programmene enn i år.

Av de 185 000 elevene som har søkt skoleplass, har 93 prosent fått tilbud om plass etter førsteinntaket. 87 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, mens fem prosent står på venteliste.