Tatt med til legevakten etter å ha kjørt på elg

foto