- Man hadde løsninger som hadde mer begrensede effekter for reindrifta. Likevel valgte man utbygging av Storheia

foto