Foreslår å spare 200000 kroner på at ikke alle ansatte i helsesektoren får epost-konto

Vaarheim, kommunalsjef for helse og omsorg, presenterer situasjonen for fagområdet under administrasjonens fremlegging av sitt budsjettforslag for formannskapet i Stjørdal sist torsdag. Foto: Jakob Ellingsen