Vil kjøpe tomt i sentrum for å få fart på nytt praktbygg: – En «touchy» sak

Idéskisser for bygget Brekstad Metro på den gamle ferjeeoppstillingsplassen i Brekstad sentrum. Foto: Asas Arkitektur