Funn av «meget bløt» kvikkleire på aktuell sentrumstomt: – Ikke overraskende

foto