Bekrefter bruk av stikkvåpen: – Har dannet oss et inntrykk av hva som er bakgrunnen for hendelsen