– Dette er en alvorlig situasjon, og mange små barn har blitt svært syke. Dette er det største E. coli-utbruddet vi har hatt i Norge, sier seksjonsleder Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

De 24 smittede ble alle smittet i Norge mellom juli og oktober. Flere enn halvparten av de smittede er barn under 13 år. Ni av disse har utviklet den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk sykdom (HUS), som kan føre til akutt nyreskade.

«Opp mot 10 prosent av barn med HUS utvikler varig nyreskade og dødsfall kan forekomme», skriver FHI.

15 personer er smittet i Trøndelag, der det har forekommet utbrudd blant barn og ansatte i to forskjellige barnehager.

FHI sier at de jobber tett med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og berørte kommuneoverleger. Utbruddsbakterien er funnet i hamburger, men også i andre kjøttdeig- og farseprodukter, der de samme råvarene har blitt brukt, har blitt trukket tilbake.