Flytter Posten over i ny butikk: – Hun som hadde postansvaret ble med over og er nå ansatt her

foto