I et innlegg på Instagram skriver statsministeren at vi fortsatt har en jobb å gjøre med å ta vare på Norges samiske kulturarv, men er glad for å stadig flere flagger med det samiske flagget.

Videre gjentar han beklagelsen overfor reindriftssamene på Fosen.

– Så vil jeg, igjen, beklage at konsesjonsvedtakene for vindkraftturbinene fra 2013 innebar et brudd på menneskerettighetene fordi de vil ha en vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å dyrke sin kultur. Det er vårt ansvar å sørge for at rettighetene ivaretas, skriver Støre.

Høyesterett slo i 2021 fast at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen og dermed bryter med menneskerettighetene.