Rykket ut med flere patruljer etter melding om trusler