Flere observasjoner av «større drone». Politiet ber om tips