Ole Petter og Guro tar farvel med småbruket: – Jeg ville ikke vært det foruten