Kjørt til St. Olavs i ambulanse etter utforkjøring