Oppvarming av denne krever mer energi enn et helt helsesenter: – Ikke ledig kapasitet

foto