Marion Sæther Røst og Sigurd Ramdal. Foto: Thomas Klakegg-Thorp

I disse dager er de i ferd med å fullføre videregående. Til høsten håper de å kunne stille i kommunestyret i Indre Fosen, som de yngste kandidatene i Indre Fosen.