Det er Frøydis Aksnes i Trafikkantforeninga Trondheim-Vanvikan som ber om at formannskapet i Trondheim, som har møte i morgen tirsdag, utsetter behandling av byferjeprosjektet.

Innstillingen fra rådmannen er at ferjesambandet mellom Trondheim og Fosen ikke skal flyttes og han begrunner det med at tidsbesparelsen er marginal, samt at det ikke vil føre til mindre trafikk i byen. Dette mener trafikkantforeninga er helt feil og de er forundret over at miljøspørsmål og utvikling av Trondheim får en så negativ vinkling.

«Vi er faktisk forbauset over at miljøspørsmål har fått så liten plass når det gjelder flytting av sambandet. Trondheim sliter med svevestøv, og vi sitter med følelsen av at alle forsøk på å rette på dette ender ut i endeløse diskusjoner uten å komme til en løsning» heter det i brevet trafikkantforeninga har sendt til formannskapet. At rådmannen foreslår at man heller skal satse på en bedre hurtigbåtforbindelse reageres det også sterkt på.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!

Illustrasjonsbilde fra Flakk - Rørvik-sambandet. Foto: Terje Dybvik