"Den siste viking II" legger til ved Dampskipskaia på Refsnes.
Mamas & Tapas.