Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. Departementet vil i ukene fremover mot valget offentliggjøre tall for mottatte forhåndsstemmer hver fredag ettermiddag. Det blir da sendt ut en pressemelding.

Det er i kommunene fra mandag 22. august til og med torsdag 25. august også mottatt ca. 6000 stemmer fra velgere som tilhørere andre kommuner. Disse stemmene vil bli inkludert i samlet tall ved neste oppdatering når stemmene er mottatt i respektive kommuner. Når det gjelder stemmer mottatt elektronisk via Internett gjør vi oppmerksom på at velgerne her har mulighet til å stemme på nytt i valglokalene. Endelige tall vil ikke foreligge før etter valgdagen.