Miljødirektoratet vedtok nylig restriksjoner på laksefisket i Midt-Norge. De tilsa blant annet at all hunnfisk settes ut igjen. I tillegg kan fiskesesongene bli forkortet. Elveeierlagene har senere stort sett hatt sine midtsesongevalueringer. De gir ulike konsekvenser for elvene på Fosen.

Lett fiske

Fangstene i Skauga har ligget litt under fjoråret. Det er samtidig utfordrende å sammenligne ulike sesonger, på grunn av variasjoner i vannføring og antall fiskere i elva. Lederen i elveeierforeninga sier man tar lokale grep for å tilpasse seg fiskebestand og innførte restriksjoner.

– Det ligger an til redusering av døgnkvoten, fra to til en laks. Vi legger samtidig opp til at sesongkvoten minskes fra ti til åtte lakser. I tillegg ønsker vi kun lett fiske i elva, noe som tilsier forbud mot bruk av mark, forklarer Audun Alseth i Skauga Elveeierforening. Plana er samtidig å fiske ut sesongen, som tidligere er satt til 15. august.

Følge med

For åfjordselvene regner man med at gytebestandsmålene blir nådd. Da er faktorer som vannstand, innsig, fangst og fisketellere tatt med i vurderinga. Fagrådet for elvene opplyser at de foreløpig ikke vil innføre nye restriksjoner, utover det som allerede er gjort. All hunnfisk skal som kjent settes ut igjen.

– Vi vil følge med Stordalselva utover i juli, for å vurdere eventuelt lettere fiske i august. Ellers blir sesongen som før. I Stordalselva gjelder den til 15. august, og i Nordalselva fram til 1. august, skriver fagrådet på sine hjemmesider.

Lederen i Osen Elveeierlag har mandag ikke vært tilgjengelig for kommentar.