- Hvis Olav Tryggvason eller Olav den hellige var på Ørland, ville de ha sett dette gårdstunet, sier prosjektleder og arkeolog Raymond Sauvage ved NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU vitenskapsmuseet har nå fått dateringene på to enskipede langhus, et grophus og et ildsted. Det viser seg at alle husene stammer fra slutten av vikingtiden.

Fant ring i bronse

- Gulvlaget i grophuset er datert til slutten av 900-tallet. Det vil si fra 950 og utover. I grophuset fant vi også flere gjenstander, blant annet et spinnehjul, et vektlodd i bronse, en fingerring i bronse og en ringnål i bronse. Grophuset ble brukt til det, som den gang var typiske kvinnesysler. Det vil si veving og tekstilarbeid, forteller Sauvage.

Ildstedet på gårdstunet er også datert til slutten av 900-tallet.

- Det er antagelig brukt til utpå 1000-tallet, sier Sauvage.

To langhus

I forbindelse med utgravingen i vår, ble to enskipede langhus avdekket.

- Husene lå oppå hverandre. Det ene, et litt mindre hus, har stått der først. Det er datert til slutten av 900-tallet. Dette må deretter ha blitt revet eller brent, før et nytt og større langhus har blitt bygd på samme sted, forklarer Sauvage.

Han sier at det siste langhuset kan ha eksistert til utpå 1100-tallet.

Lukket gårdstun

Sauvage sier at et hus ikke er datert ennå. NTNU vitenskapsmuseet vil nå gjøre en ny vurdering, før det blir avgjort hva som skal sendes inn til datering.

- Vi vil avlegge en sluttrapport på vårparten, sier Sauvage.

Han mener husene, som er avdekket, har vært et gårdstun i vikingtiden.

- Slik som husene er plassert, ser dette ut som et lukket gårdstun. Det vil si at husene er plassert for å verne gårdstunet for vær og vind. Slike gårdstun finner vi på Ørland i dag også. Det er derfor interessant å se at de plasserte husene likens i vikingtiden, påpeker Sauvage.

Unikt funn

Han understreker at funn av såpass komplette gårdstun fra vikingtiden er svært spesielt.

- Fra før er det bare i Trondheim at man har avdekket komplette gårdstun fra vikingtiden i Midt-Norge. Det finnes mange tilsvarende dateringer, men ikke av fullstendige gårdstun. Det er derfor veldig artig at vi nå har avdekket et helt gårdsanlegg i Ørland, sier Sauvage.

NTNU vitenskapsmuseet har ingen indikasjoner om hvem som kan ha holdt til på vikinggården.

- Men ut ifra størrelsen på gården, må det ha vært en storbonde eller en maktperson. Den eneste ørlendingen, som er omtalt i sagaene, er Jernskjegge. Men han skal ha holdt til på Opphaug, påpeker Sauvage.

Midt i sagatiden

Han synes allikevel det er særdeles interessant at gårdsanlegget i Ørland eksisterte midt i sagatiden.

- Dette er på tiden da Trondheim vokste frem som en by, sier Sauvage.

Olav Trygvason (995-1000) og Olav den hellige (1015-1028) regjerte i Norge på samme tid som vikinggården på Viklem i Ørland eksisterte.