- Dette har en klar sammenheng med bruk av åpen ild. Fyringssesongen starter. Dessuten nærmer det seg jul og advent, og det er mer bruk av talglys. Videre fører kulden til økt bruk av elektrisk varme. 25 prosent av brannene starter faktisk som følge av feil bruk eller feil på teknisk utstyr, opplyser brannsjef Johan Uthus i Fosen brann- og redningstjeneste.

Besøk fra brannvesenet

Brannvesenet setter fokus på boligbranner i sin årlige kampanje «aksjon boligbrann». Neste uke får totalt 40 000 husstander over hele landet besøk av lokalt brannvesen, feievesen og elektrisitetstilsyn. Beboerne får tilbud om en gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. I likhet med i resten av landet, gjennomføres også aksjonen på Fosen.

Komfyrbranner

I Norge er komfyren den største enkeltårsaken til branner. Eldre mennesker er spesielt utsatt.

- Så godt som alle komfyrbranner skyldes menneskelige feil og ikke tekniske feil ved produktet. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår. Komfyren slås da av hvis en farlig situasjon oppstår. Alle bør installere komfyrvakt, oppfordrer brannsjef Uthus.

«Enkelt fortalt fungerer en komfyrvakt slik: En sensor er plassert i eller under vifta over komfyren. Dersom det blir så varmt på koketoppen at det er fare for brann, gir sensoren beskjed til en bryter om å skru av strømmen til komfyren. Dermed kan en brann avverges. I alle nye elektriske anlegg skal det være komfyrvakt. Kravet gjelder for alle nye installasjoner og omfattende rehabiliteringer etter 1. juli 2010», skriver Fosen brann- og redningstjeneste i en pressemelding.

-Økende problem

Brannsjef Uthus forteller at komfyrbranner er et tiltagende problem.

- Stadig flere eldre bor hjemme alene, og de bør lengre hjemme enn tidligere. Da er det ikke alltid at det er like enkelt å huske og skru av varmen på komfyren, påpeker han.