- Det synes jeg er lite. Vi har vanligvis pleid å få 30 000 kroner av fylkeskommunen, sier Tor Hognes, leder for Ørland Bluesklubb til Fosna-Folket.

To ganger i året vedtar Fylkesutvalget å bevilge midler til kulturtiltak i Sør-Trøndelag. Fylkesrådmannen har nylig kommet med første forslag til tilskudd i 2015.

Les også: Bluesfestivalen med marginalt overskudd

- Skjær i sjøen

Ørland Bluesklubb og bluesfestivalen, som arrangeres fra 22. - 29. september 2015, er i innstillingen foreslått 20 000 kroner i støtte. Det totale budsjettet til festivalen er på 872 000 kroner, og Ørland Bluesklubb ba i sin søknad til fylkeskommunen om 100 000 kroner i tilskudd.

- Før har vi alltid søkt når det har vært høsttildeling, men vi ble anbefalt å søke på våren denne gangen. Det er vel nærliggende å tro at fylkesrådmannens innstilling blir vedtatt, og det er lite skjær i sjøen da summen er mindre enn det vi håpet på. Med et budsjett på over 800 000 kroner er helt avhengig av støtte. Heldigvis er det lenge til festivalen, og vi har litt tid til å jobbe opp mot andre institusjoner og lokalt næringsliv, sier Hognes.

Les også: Se bluesfestivalen i bilder

60 prosent av søkerne er Trondheim

Totalt har det kommet inn 56 søknader om tilskudd til fylkeskommunen i denne omgang. 60 prosent av søkermassen er lokalisert i Trondheim.

På Fosen er det to aktører som har søkt om midler. Ørland Bluesklubb er den eneste aktøren fra Fosen som er foreslått at gis penger til.

Den totalte søknadssummen er på 6 700 850 kroner, og fylkesrådsmannen foreslår at det bevilges 2 140 000 kroner i denne omgangen.

Kultur, velferd og miljøkomiteen behandler fylkesrådmannens innstilling onsdag denne uken. Fylkesutvalget gjør endelig vedtak i saken neste tirsdag.