Det framholder Harry Lysvand i Leksvik.

Torsdagens møte

Tidligere i år gikk Harry Lysvand i Leksvik i bresjen ved etableringen av Facebook-gruppa Leksvik «Innovasjon til vekst». Denne gruppa står nå også bak en underskriftskampanje, som kjøres fram mot møtet som Leksvik kommunestyre skal holde torsdag i kommende uka.

Det er uttalelser fra ordfører Einar Strøm (Sp) om at fremtidig samarbeidspartner for Leksvik vil bli et hett tema på neste kommunestyremøte, og videre at retningsdiskusjonen vil bli ganske betydelig, som satte fart på arbeidet i Facebook-gruppa.

Stiller krav

Følgende krav listes opp i denne underskriftkampanjen:

Vi stiller følgende krav til kommunestyret:

1. Vi krever at kommunestyret lar folket bli hørt i denne saken og at det blir en folkeavstemning ved kommunevalget i 2015.

2. Vi krever at kommunestyret utreder kommunestrukturene som er aktuelle.

3. Vi krever at kommunestyret og styrets medlemmer ikke forskjellsbehandler og forhåndsprosederer enkeltkommuner i denne saken.

4. Vi krever at kommunen offentliggjør all korrespondanse med de andre kommunene og legger dette ut på kommunens hjemmeside, slik at våre innbyggere får den kunnskap som er nødvendig før en folkeavstemning.

– Mange reagerer

Harry Lysvand, som tidligere var lokalpolitiker for Frp men nå er politisk uavhengig, sier til fosna-folket.no at mange reagerer på det høye tempoet som er satt rundt arbeidet for å utrede en sammenslåing med Rissa.

– Hvorfor har ordfører Einar Strøm det så travelt? Vi er opptatt av å få flere opplysinger på bordet om konsekvensene ved en mulig sammenslåing med Rissa. Dessuten er det viktig at andre alternativer vurderes. Sammenslåing med Inderøy er en mulighet, Fosen som én kommune en annen - og kanskje er det også andre muligheter som bør belyses, sier Lysvand.

– Det er viktig å bruke tida godt nå?

– Ja, det er veldig viktig da man nå skal gjøre valg for kanskje 40 - 50 år fram i tida. I tillegg har vi Regjeringen som til våren kanskje vil sette helt andre krav til kommunestørrelser enn det Rissa og Leksvik blir til sammen, sier Lysvand.