Det ligger an til et klart ja-flertall til én Fosen-kommune i Åfjord kommunestyre.

- Tror du det blir ja når Åfjord kommunestyre behandler saken?

- Ja. Det tror jeg. Vi har jo tidligere sagt ja til samkommune på Fosen også, påpeker Høyres Håkan Berdahl.

Én kommune fra 2022?

Det er nå to sannsynlige utganger av kommunereformen på Fosen. Enten blir det fire kommuner på halvøya, eller så blir hele Fosen samlet til én kommune. NIVI analyse presenterte nylig utredningen hvor de anbefalte Stortinget å vedta én Fosen-kommune den 8. juni med virkning fra 1. januar 2022. Siden da har rådmennene på Fosen jobbet med det som etter alt å dømme vil resultere i et saksframlegg kommunestyrene på Fosen skal ta stilling til. Når saken skal behandles i de sju kommunestyrene, er ikke helt klart ennå.

Les mer: Tror det blir jevnt i Leksvik.

Trolig positiv innstilling

Åfjord-rådmann Per O. Johansen i midten. Til høyre for ham er Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap). Foto: Ina Marie Haugen

Åfjord-rådmann Per O. Johansen sier til Fosna-Folket at han oppfatter de andre rådmennene som positive til én Fosen-kommune.

- Inntrykket mitt er at man synes dette er interessant, men så skal det formuleres noen krav rundt det, sier han.

Johansen tror selv han vil levere en positiv innstilling til kommunestyret i Åfjord.

- Jeg tror det er uheldig at Fosen blir dratt i forskjellige retninger. I utgangspunktet er jeg positiv til én Fosen-kommune, men jeg må legge noen premisser til grunn. Staten må komme oss i møte med noen gulrøtter, påpeker Åfjord-rådmannen.

Han nevner nye oppgaver som for eksempel innflytelse på videregående opplæring. Penger til lokale samferdselsprosjekt som for eksempel bru over Stjørnfjorden skal også være på rådmennenes ønskeliste.

Les mer: Vil ha én Fosen-kommune fra 2022.

Vindkraftinntekter

Fosen-rådmennenes arbeid kan bli ferdig allerede tirsdag denne uka. For Åfjord, Roan og Bjugns del er det viktig med en avklaring rundt eiendomsskatt i en eventuell samlet Fosen-kommune. Ifølge Åfjord-rådmann Johansen faller kommunenes vindkraftinntekter bort dersom kommunen ikke har eiendomsskatt på verker og bruk. For Åfjord alene vil det være snakk om en årlig inntekt på rundt 25 millioner kroner som blir borte.

- Vi kan ikke gi avkall på inntekter som dette når Åfjord-naturen blir nedbygd, påpeker Johansen.

Åfjord-rådmannen legger opp til en behandling av saken om én Fosen-kommune allerede torsdag denne uka.

- Dersom kommunestyrerepresentantene synes det er greit, blir det da. Hvis ikke, må vi ha et ekstraordinært kommunestyremøte senere i mai, sier Johansen.

Les mer: - Som å være på et vekkelsesmøte.

- Ubetinget ja

Høyre-politiker Håkan Berdahl tror det er viktig at Fosen snakker med én felles stemme i framtida.

- Jeg går ubetinget inn for én Fosen-kommune. Jeg ser bare fordeler med dette.

- Hva kan Fosen oppnå som én kommune?

- Dersom vi snakker med én felles stemme, vil vi få gjennomført mer. Vi vil få bevilget mer til samferdsel fra myndighetene. I dag har vi en rekke interkommunale samarbeidsordninger. Vi lokalpolitikerne mister litt kontrollen når det blir mye av dette. I én kommune ville alt ha blitt underlagt kommunestyret. Vi hadde fått bedre styring på alt, sier Berdahl.

Han tror en firedeling av Fosen kan få uheldige konsekvenser.

- Indre Fosen har allerede signalisert at de vil ut av Fosen helse IKS. Dersom Ørland og Bjugn også blir én kommune, er det mulig at flere samarbeidsordninger forsvinner. Men Åfjord og Roan vil fortsatt ha behov for samarbeid. Fosen kan da blitt dratt i flere retninger, sier Berdahl og legger til at han ikke tror at alt Fosen-samarbeid rakner selv om det skulle bli fire kommuner på halvøya.

Dersom Fosen kommune ikke blir vedtatt i vår, tror Berdahl det kan gå så mye som 20 år før muligheten igjen byr seg.

- Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om vi ikke vedtar dette nå, sier han.