- På gruppemøtet mandag ble det klart at Arbeiderpartiet ikke går inn for rådmannens forslag. Vi ønsker ikke å gi vår tilslutning til Fosen kommune på det nåværende tidspunktet. Det er en hastverksprosess og vi ønsker en mer grundig dialog med folket der de også kan bli hørt, sier gruppeleder i Ørland Arbeiderparti, Knut Ring.

Mandag ble det klart at alle senterpartirepresentantene i kommunestyret stemmer nei til Rådmennenes innstilling om å gå inn i Fosen kommune fra 2022.

Det gjelder også Ørland Senterparti. Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet har 12 av kommunestyrets 25 representanter. Dermed er det svært sannsynlig at det blir nei til Fosen kommune i Ørland.

Uklart blant flertallspartiene

Da partiene i kommunen hadde gruppemøter mandag kveld var det ikke klart at Senterpartiet i hele Fosen kom til å stemme mot sammenslåing til Fosen kommune nå.

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) sier høyres representanter i kommunestyret ikke vil føle noen partipisk, men må stemme etter egen overbevisning.

- Jeg tror det er veldig åpent hva utfallet blir i Ørland. Når det skjer så mye helt opp til vi skal fatte et vedtak, er det veldig individuelt hvordan man tenker. Vi må legge opp til en åpen og bred debatt. Det er fortsatt min oppfatning at det trolig blir flertall mot sammenslåing nå, sier Myrvold.

Kaosreform

Ring sier det rett og slett blir for kort tid for å bestemme seg for ett Fosen nå.

- Vi har ikke hatt tanken om ett Fosen i et partiprogram. Vi har gått inn for et første-ønske om Ørland-Bjugn som en kommune. Vi er også helt mot tvang i kommunereform, sier gruppelederen for Arbeiderpartiet.

Ettersom ett Fosen ikke var sak i valgkampen, mener ring innbyggerne på Fosen ikke får sitt syn representert gjennom sine folkevalgte, siden det ikke var det de ble valgt på.

- Dette føyer seg inn i rekken. Vi kaller det en kaosreform og denne prosessen bekrefter jo det. Statsråd Sanner sa til Stortinget at han satte i gang denne prosessen og det er beklagelig at han ønsker å overkjøre lokaldemokratiet, sier Ring.

Ring sier at partiet skal sondere mulighetene for å få til et vedtak i fellesskap som det går an å få et bredt flertall for i kommunestyret.

- Det er fryktelig vanskelig å spå hva vi vedtar i fellesskap før selve møtet på torsdag, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold.