For annen måned på rad øker produksjon og sysselsetting i industrien, viser PMI-indeksen. –Vi har vært gjennom en mørk periode, men nå ser vi at industrien vokser, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

PMI-indeksen måler utviklingen i aktivitetsnivået i norsk industri. Den bygger på rapporter fra innkjøpssjefer i industrien. Tall over 50 viser en vekst i forhold til måneden før, tall under 50 betyr avtagende aktivitet. I september var indeksen på 52,3, i august var tallet 53,2.

Svartmaling

– Med all svartmaling hvor du snur deg, er det godt å se denne veksten. Den gjennomsnittlige indeksverdien for tredje kvartal var den sterkeste på halvannet år, sier Jullum.

Norsk PMI er et samarbeid mellom Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og Danske bank. Den består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Delindeksen for produksjon falt fra 57,0 i august til 53,8 i september.

– Produksjonsveksten er dermed fortsatt betydelig, men noe lavere enn den kraftige økningen vi så i august, sier Jullum.

Internasjonal indikator

De fleste europeiske land offentliggjør slike innkjøpsindekser. Det gjør også USA, Kina og en rekke andre industriland.

– Samlet er PMI en første indikator på utviklingen i verdensøkonomien. Indeksen er derfor en svært sentral og spennende indikator på hva slags utvikling vi er inne i, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.

I følge Hoberg viser ferske internasjonale PMI-tall at vi er på vei inn i en bredt basert industrioppgang. Så godt som alle indeksene kryper oppover.

Økt sysselsetting

Ordreindeksen falt marginalt til 52,3 i september fra 57,0 i august. Hjemmemarkedet økte, men eksporten falt igjen under 50.

– Dette er et interessant signal. En betydelig økning i indeksen for hjemmeordre tyder på vekst i den norske økonomien, sier Hoberg.

Sysselsettingsindeksen falt til 50,9 fra 51,3. Nærmere hver fjerde industribedrift øker nå sysselsettingen.

Lagrene øker noe, men Jullum mener dette skyldes forventninger om økt produksjon, snarere enn sviktende salg.