Det var produksjonssjef Geir Svendsen som representerte FosenKraft på åpninga. Han roste medlemmene fra Ørland Bjugn jeger- og fiskerforening som har jobbet dugnad på prosjektet. Kraftlaget har bidratt med om lag 350 000 kroner. – Vi ser på dette som vel anvendte midler, sier Svendsen.