Osen kommune skal sette opp busskur ved rådhuset. Det har kommunestyret vedtatt. Kostnadsrammen på prosjektet er 150.000 kroner. Prosjektet finansieres ved låneopptak.