Roy Bjarne Hemmingsen (52) fra Trondheim ble torsdag tilsatt som ny rådmann i Roan. Dermed blir det nok en kandidat med lang erfaring som politiker som tar plass i rådmannsstolen i Roan kommune.

Avtroppende rådmann Michal Momyr, har tidligere representert Sør-Trøndelag Høyre på Stortinget. Påtroppende rådmann Hemmingsen har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet, og var i perioden 1989-1993 vararepresentant til Stortinget.

Hemmingsen har sin utdannelse innenfor økonomi og ledelse i offentlig sektor. De siste årene har Hemmingsen innehatt ledende stillinger innen Aetat og NAV, men også innenfor helse- og omsorgstjenesten og en stor del av den øvrige kommunale sektor både som politiker, tillitsvalgt og som ansatt og leder i offentlig sektor.