Åfjord kommune har fått inn anbud på nye ledninger til renseanlegget ved Stordalen vannverk. Budsjettet var på fire millioner kroner, mens det eneste anbudet ligger på knapt 4,76 millioner. Kostnader som byggeledelse og anbudsinnhenting kommer i tillegg. Komité for kommuneutvikling ønsker samtidig en økonomisk buffer på ti prosent. Det betyr at finansieringa blir 1,7 millioner kroner dyrere enn tenkt. Kommunestyret behandler saken på mandag.