Denne videoen som er lagt ut på You Tube av Erling Kristensen i Åfjord, viser at det ikke alltid er like lett å være liten gårdsgutt tidlig på morgenen.